Co jsou přírodní parky? 
 Historie přírodních parků v Praze 
 Tiskoviny 
 Odkazy 
 O autorech 
    
 PŘÍRODNÍ PARKY: 
  Říčanka  
  Botič - Milíčov  
  Radotínsko - Chuchelský háj  
  Šárka - Lysolaje  
  Draháň - Troja  
  Hostivař - Záběhlice  
  Rokytka  
  Modřanská rokle - Cholupice  
  Košíře - Motol 
  Klánovice - Čihadla  
  Prokopské a Dalejské údolí  

PP Radotínsko - Chuchelský háj PP Modřanská rokle - Cholupice PP Botič - Milíčov PP Hostivař - Záběhlice PP Říčanka PP Rokytka PP Klánovice - Čihadla PP Draháň - Troja PP Šárka - Lysolaje PP Prokopské a Dalejské údolí PP Košíře - Motol

Na území Prahy je v současné době 11 přírodních parků. Představují to nejcennější z původní krajiny, ze které vyrostlo hlavní město. Zpravidla tvoří přirozená ochranná pásma zvláště chráněným územím a nezřídka tvoří i krajinářský rámec významným stavebním památkám. Hlavním cílem ochrany je zabránit neuváženým stavebním zásahům a zachovat tato místa i pro budoucnost jako zdroj krásy, poučení i klidové rekreace.
 ·  copyright © 2005 Jan Chvátal  ·  chvataljan@seznam.cz  ·