Hlavní strana 
 Co jsou přírodní parky? 
 Legislativa 
 Historie 
 Tiskoviny 
 Odkazy 
 O autorech 
    
 PŘÍRODNÍ PARKY: 
  Říčanka  
  Botič - Milíčov  
  Radotínsko - Chuchelský háj  
  Šárka - Lysolaje  
  Draháň - Troja  
  Hostivař - Záběhlice  
  Rokytka  
  Modřanská rokle - Cholupice  
  Košíře - Motol 
  Klánovice - Čihadla  
  Prokopské a Dalejské údolí  
Tyto stránky vznikly
díky podpoře
hl. města Prahy
Přírodní park Říčanka
Vyhlášen: 1984 (vyhláškou č. 3/84 Sb. NVP)
Rozloha: 407,7 ha (497,7 ha dle vyhlášky)
Městské části/Katastrální území: Praha 22 (k.ú. Uhříněves), Praha - Dubeč (k.ú. Dubeč)

Charakter území:
Osou přírodního parku je Říčanský potok mezi Uhřiněvsí a Běchovicemi. Území si dosud uchovává ráz venkovské krajiny - střídání polí, luk a rybníků, menších a větších lesních porostů. Najdeme zde cenné lokality geologické (Rohožník), ornitologické (Lítožnice), botanické (Uhřiněveská obora), archeologické (Rohožník) i historické (židovský hřbitov). Z krajinářského hlediska jsou zajímavé pozůstatky rozsáhlé rybniční soustavy, která zde kdysi existovala.

Zvláště chráněná území:
přírodní památka Obora v Uhříněvsi, přírodní památka Rohožník - Lom v Dubči, přírodní památka Lítožnice

Památné stromy:
duby letní u Říčanky v Uhříněvsi, Hraniční dub v Uhříněveské oboře, duby u Podleského rybníka

Další přírodovědně zajímavá místa: Podlesek, vlhké louky pod Rohožníkem

Památkově chráněné objekty:
židovský hřbitov v Uhříněvsi, výšinné sídliště na Rohožníku

Další historicky a kulturně zajímavá místa:
Podleský mlýn, tvrziště v Dubči

Turistika:
Přírodním parkem prochází v celé jeho délce modrá turistická značka (z Dubče přes Podlesek a Uhříněveskou oboru do Uhříněvsi. Stejnými místy, ale částečně odlišnou trasou (přes Rohožník) prochází i (dnes značně poškozená) naučná stezka Dubeč - Uhříněves. Uhříněveská obora se židovským hřbitovem, Podlesek i Rohožník se zajímavými lomy jsou místa, která rozhodně stojí za návštěvu. Lom v Dubči je oplocen a nepřístupný. Lítožnice je též pěkným místem, ale poněkud mimo cesty.
Logickými východišti jsou Dubeč a Uhříněves (ta kromě autobusového spojení i na železniční trati).

Fotogalerie

  01  (17 snímku)     [Strana 1 z 1] :: Jdi na  
   
Dub na hrázi Podleského rybníka
Netluky
NS Dubeč-Uhřiněves
Podleský rybník
  Dub na hrázi Podleského rybníka  
  Netluky  
  NS Dubeč-Uhřiněves  
  Podleský rybník  
Rohožník
Rohožník
rybník v Dubči
Uhřiněveská obora - Javor stříbrný
  Rohožník  
  Rohožník  
  rybník v Dubči  
  Uhřiněveská obora - Javor stříbrný  
Uhřiněveská obora - pyramidální dub
Uhřiněveská obora - tzv. Hraniční dub
Uhřiněveská obora
vlhké louky pod Rohožníkem
  Uhřiněveská obora - pyramidální dub  
  Uhřiněveská obora - tzv. Hraniční dub  
  Uhřiněveská obora  
  vlhké louky pod Rohožníkem  
Říčanka pod Rohožníkem
rybník u Lítožnice
židovský hřbitov v Uhříněvsi
Podleský rybník
  Říčanka pod Rohožníkem  
  rybník u Lítožnice  
  židovský hřbitov v Uhříněvsi  
  Podleský rybník  
Uhříněveská obora
  Uhříněveská obora  
Album bylo naposled aktualizováno 15.2.06 15:02
Powered by JAlbum 6.1 and BluPlusPlus skin
 ·  copyright © 2005 Jan Chvátal  ·  chvataljan@seznam.cz  ·