Hlavní strana 
 Co jsou přírodní parky? 
 Legislativa 
 Historie 
 Tiskoviny 
 Odkazy 
 O autorech 
    
 PŘÍRODNÍ PARKY: 
  Říčanka  
  Botič - Milíčov  
  Radotínsko - Chuchelský háj  
  Šárka - Lysolaje  
  Draháň - Troja  
  Hostivař - Záběhlice  
  Rokytka  
  Modřanská rokle - Cholupice  
  Košíře - Motol 
  Klánovice - Čihadla  
  Prokopské a Dalejské údolí  
Tyto stránky vznikly
díky podpoře
hl. města Prahy
Přírodní park Botič - Milíčov
Vyhlášen: 1984 (vyhláškou č. 3/84 Sb. NVP)
Rozloha: 824 ha
Městské části/Katastrální území: Praha 11 (k.ú. Háje), Praha 22 (k.ú. Pitkovice), Praha - Benice (k.ú. Benice), Praha - Kolovraty (k.ú. Lipany), Praha - Křeslice (k.ú. Křeslice), Praha - Petrovice (k.ú. Petrovice), Praha - Újezd u Průhonic (k.ú. Újezd u Průhonic)

Charakter území:
Přírodní park tvoří nivy podél Botiče a Pitkovického (Vinného) potoka v okolí Benic, Pitkovic, Křeslic a Újezdu u Průhonic spolu s komplexem Milíčovbského lesa a rybníků. Rozkládá se při jihovýchodní hranici Prahy, v těsném sousedství velkých sídlišť Petrovice a Jižní Město. V kontrastu s nimi přírodní park představuje fragment dosud zachované historické kulturní krajiny s vesnicemi, dvory a mlýny - stále častěji však narušovaný rozsáhlou výstavbou rodinných domů. Na přírodní park bezprostředně navazuje přírodní park Hostivař - Záběhlice.

Zvláště chráněná území:
přírodní památka Milíčovský les a rybníky, přírodní památka Pitkovická stráň

Památné stromy:
duby na hrázi rybníka Homolka, dub za bývalou kovárnou v Pitkovicích

Další přírodovědně zajímavá místa:
údolí Pitkovického potoka, skalní výchozy pod Křeslickým dvorem, údolí Botiče pod Petrovicemi

Památkově chráněné objekty:
Pitkovický dvůr, zvonička v Pitkovicích, Koníčkův mlýn, dvůr Štít

Další historicky a kulturně zajímavá místa:
zvonička v Benicích, pozůstatky tzv. Pražské cesty, dvůr a kaplička v Křeslicích, zříceniny Fantova mlýna, pozůstatky jezu a mlýnského náhonu pod Petrovicemi, Milíčovský dvůr

Turistika:
Údolím Botiče prochází v celé délce červeně značená turistická cesta, napříč pak prochází zelená turistická značka z Milíčovského lesa na Dobrou Vodu a údolím Pitkovického potoka do Uhříněvsi. Zejména v okolí Křeslic je přes potoky zřízeno množství dřevěných lávek, umožňující řadu drobných vycházek. Z Petrovic podél Botiče do Křeslic a dále Milíčovským lesem k Milíčovským rybníkům vede naučná stezka Povodím Botiče (s odbočkou k Pitkovické stráni). V údolí Pitkovického potoka v okolí Lipan a Benic byla nově zřízena řada místních vycházkových a cyklistických okruhů.
Turisticky nejpřitažlivěgší je asi oblast Milíčovských rybníků, a pak Pitkovická stráň v době květu konikleců. V Milíčovském lese je zřízena řada altánků, odpočivadel a několik lesních hřišť. Milíčovský vrch slouží v jinak plochá krajině jako zajímavý vyhlídkový bod.
Oblast je dobře dostupná autobusy městské hromadné dopravy, Milíčov pak od konečné metra "C" Háje. Pro návštěvu okolí Pitkovic lze využít i vlak (nádraží Praha - Uhříněves).
Procházky přírodním parkem lze vhodně spojit s návštěvou známého parku či Dendrologické zahrady v Průhonicích, které na něj takřka navazují.

Fotogalerie

   
Botič pod Křeslicemi
bývalý náhon na Fantův mlýn
duby na hrázi rybníku Homolka
duby na hrázi rybníku Homolka
  Botič pod Křeslicemi  
  bývalý náhon na Fantův mlýn  
  duby na hrázi rybníku Homolka  
  duby na hrázi rybníku Homolka  
kaplička v Křeslicích
rozcestník na dobré vodě
rybník Homolka
rybník Homolka
  kaplička v Křeslicích  
  rozcestník na dobré vodě  
  rybník Homolka  
  rybník Homolka  
skály pod Křeslickým dvorem
tady hospodařil tesařík obrovský
Pitkovická stráň
Milíčovský les
  skály pod Křeslickým dvorem  
  tady hospodařil tesařík obrovský  
  Pitkovická stráň  
  Milíčovský les  
Album bylo naposled aktualizováno 15.2.06 15:08
Powered by JAlbum 6.1 and BluPlusPlus skin
 ·  copyright © 2005 Jan Chvátal  ·  chvataljan@seznam.cz  ·