Hlavní strana 
 Co jsou přírodní parky? 
 Legislativa 
 Historie 
 Tiskoviny 
 Odkazy 
 O autorech 
    
 PŘÍRODNÍ PARKY: 
  Říčanka  
  Botič - Milíčov  
  Radotínsko - Chuchelský háj  
  Šárka - Lysolaje  
  Draháň - Troja  
  Hostivař - Záběhlice  
  Rokytka  
  Modřanská rokle - Cholupice  
  Košíře - Motol 
  Klánovice - Čihadla  
  Prokopské a Dalejské údolí  
Tyto stránky vznikly
díky podpoře
hl. města Prahy
Přírodní park Radotínsko - Chuchelský háj
Vyhlášen: 1990 (vyhláškou č. 8/90 Sb. NVP)
Rozloha: 1395 ha
Městské části/Katastrální území: Praha 16 (k.ú. Radotín), Praha - Lochkov (k.ú. Lochkov), Praha - Řeporyje (k.ú. Zadní Kopanina), Praha - Slivenec (k.ú. Slivenec), Praha - Velká Chuchle (k.ú. Malá Chuchle, Velká Chuchle)

Charakter území:
Přírodní park se skládá ze dvou odlišných částí - Radotínského údolí a Chuchelského háje s Barrandovskými skalami. Z přírodovědného hlediska jde o jedno z nejcennějších území Prahy (zjištěno zde na 600 druhů vyšších rostlin, ještě mnohem početnější zvířena - zejména bezobratlí). Území bylo značně postiženo těžbou vápenců, na druhou stranu však právě při těžbě byly obnaženy vědecky velmi cenné geologické profily s celou řadou zkamenělin prvohorních živočichů. Na území přírodního parku se nachází řada krasových jevů (jeskyně, vyvěračky, pěnovce). Z lesních porostů jsou zajímavé především šípákové doubravy. Část přírodního parku je zároveň součástí CHKO Český kras.

Zvláště chráněná území:
přírodní památka Zmrzlík, přírodní rezervace Radotínské údolí, přírodní památka Hvížďalka, národní přírodní památka Cikánka I-II, národní přírodní památka Lochkovský profil, přírodní památka Ortocerový lůmek, přírodní rezervace Klapice, přírodní rezervace Staňkovka, přírodní památka Radotínské skály, přírodní rezervace Slavičí údolí, přírodní památka Nad závodištěm, přírodní rezervace Homolka, přírodní rezervace Chuchelský háj, národní přírodní památka Barrandovské skály (jižní část)

Památné stromy:
lípa srdčitá na Cikánce

Další přírodovědně zajímavá místa:
Čertova strouha

Památkově chráněné objekty:
Maškův mlýn, vápenka ve Velké Chuchli, kostel sv. Jana Nepomuckého v Chuchelském háji, Mariánská kaplička nad Malou Chuchlí

Další historicky a kulturně zajímavá místa:
Rutický mlýn, náhon na mlýn v Zadní Kopanině, podzemní důl ve Velké Chuchli, hřbitov u chuchelského kostela, mlýn v Čertově strouze

Turistika:
Turisticky oblíbeným místem je Chuchelský háj s areálem zdraví a zookoutkem a přilehlá malá Chuchle s Mariánským pramenem. Naučná stezka (částečně kopírující žlutou turistickou značku) je propojuje jednak s Barrandovskými skalami, jednak s pozoruhodnými lomy a památkově chráněnou vápenkou nad Velkou Chuchlí. Pro četné vycházky lze použít i řadu neznačených cest v této oblasti.
Výrazně horší je již turistické využití Radotínského údolí, neb jím z větší části vede frekventovaná silnice a uprostřed (sice mimo hranice přírodního parku, ale ve zcela klíčovém místě) stojí cementárna a jen kousek od ní je několik dodnes činných lomů. Procházet tak lze více méně jen nejzápadnější část území kolem Zadní Kopaniny a Rutického mlýna (červená turistická značka ze Slivence do Chotče), jihozápadní výběžek s háji na Klapici a Staňkovce (přes Staňkovku červená turistická značka z Radotína na Karlštejn), popřípadě do Slavičího údolí (mimo turisticky
značené cesty). Pěší propojení mezi oběma částmi přírodního parku sice existuje, ale není "nic moc".
Jako východiště pro návštěvu Chuchelského háje lze zvolit Malou Chuchli, Velkou Chuchli či Slivenec, pro návštěvu Staňkovky či Slavičího údolí Radotín a pro návštěvu severní části Radotínského údolí Zadní Kopaninu. Do všech těchto míst se lze dostat autobusy MHD, jedna linka projíždí dokonce celým Radotínským údolím.

Fotogalerie

   
Chuchelský háj
Chuchelský háj
Homolka
jeskyně Pod Zubákem
  Chuchelský háj  
  Chuchelský háj  
  Homolka  
  jeskyně Pod Zubákem  
kostel sv. Jana Nepomuckého v Chuchelském háji
Mariánská kaplička nad Malou Chuchlí
Mariánský pramen
Mariánský pramen
  kostel sv. Jana Nepomuckého v Chuchelském háji  
  Mariánská kaplička nad Malou Chuchlí  
  Mariánský pramen  
  Mariánský pramen  
NS Chuchelským hájem
pramen V obecní zahradě
skály nad Rutickým mlýnem
Slavičí údolí
  NS Chuchelským hájem  
  pramen V obecní zahradě  
  skály nad Rutickým mlýnem  
  Slavičí údolí  
Slavičí údolí
Slavičí údolí
Staňkovka
travertinový rybníček v Čertově strouze
  Slavičí údolí  
  Slavičí údolí  
  Staňkovka  
  travertinový rybníček v Čertově strouze  
v Chuchelském háji
v Radotínském údolí
v Radotínském údolí
v Radotínském údolí
  v Chuchelském háji  
  v Radotínském údolí  
  v Radotínském údolí  
  v Radotínském údolí  
vápenka ve Velké Chuchli
zookoutek v Chuchelském háji
železitý pramen v Libři
Žákův lom
  vápenka ve Velké Chuchli  
  zookoutek v Chuchelském háji  
  železitý pramen v Libři  
  Žákův lom  
Album bylo naposled aktualizováno 27.1.06 20:40
Powered by JAlbum 6.1 and BluPlusPlus skin
 ·  copyright © 2005 Jan Chvátal  ·  chvataljan@seznam.cz  ·