Hlavní strana 
 Co jsou přírodní parky? 
 Legislativa 
 Historie 
 Tiskoviny 
 Odkazy 
 O autorech 
    
 PŘÍRODNÍ PARKY: 
  Říčanka  
  Botič - Milíčov  
  Radotínsko - Chuchelský háj  
  Šárka - Lysolaje  
  Draháň - Troja  
  Hostivař - Záběhlice  
  Rokytka  
  Modřanská rokle - Cholupice  
  Košíře - Motol 
  Klánovice - Čihadla  
  Prokopské a Dalejské údolí  
Tyto stránky vznikly
díky podpoře
hl. města Prahy
Přírodní park Hostivař - Záběhlice
Vyhlášen: 1990 (vyhláškou č. 8/90 Sb. NVP)
Rozloha: 423,1 ha
Městské části/Katastrální území: Praha 10 (k.ú. Záběhlice), Praha 11 (k.ú. Háje), Praha 15 (k.ú. Hostivař), Praha - Petrovice (k.ú. Petrovice)

Charakter území:
Osou přírodního parku je tok Botiče mezi Hostivařskou přehradou a Hamerským rybníkem v Záběhlicích. Východní část tvoří Hostivařský lesopark s přehradou - jeden z nejvýznamnějších rekreačních areálů v Praze. Západní část zahrnuje koridor Botiče z Hostivaře do Záběhlic s areálem Toulcova dvora (vlastní Toulcův dvůr leží již mimo přírodní park), starými sady a dvěma zámeckými parky. Území je ze všech stran sevřeno výstavbou, ohrožená je zejména část mezi Hostivaří a Záběhlicemi. Přírodní park navazuje na přírodní park Botič - Milíčov.

Zvláště chráněná území:
přírodní památka Meandry Botiče

Památné stromy:
dub ve Švehlově sadě v Hostivaři, dub letní v Záběhlicích

Další přírodovědně zajímavá místa:
Kozinec, mokřad pod Toulcovým dvorem, zámecký park Práče, zámecký park Záběhlice, Hamerský rybník

Památkově chráněné objekty:
Hostivařské hradiště "Šance", památková zóna Stará Hostivař (pouze z menší části), Záběhlický zámek s parkem, kostel Narození Panny Marie, zaniklá tvrz v Hamerském rybníce

Další historicky a kulturně zajímavá místa:
Hamerský (Huťský) rybník s býv. mlýnem Huť

Turistika:
Z turistického hlediska stojí za pozornost zejména "Šance" a Hamerský rybník s kostelem Panny Marie, z míst s přírodním parkem bezprostředně souvisejících pak Toulcův dvůr (středověká tvrz, dnes středisko ekologické výchovy s bohatým programem), historické jádro Hostivaře s kostelíkem sv. Jana Křtitele a areál Práče s vodním mlýnem a zámečkem. Zajímavý (avšak velmi špatně nalezitelný) je též skalní výchoz na Kozinci. Ke kratším procházkám vybízí Hostivařský lesopark s řadou altánů, odpočívadel, hřišť i malebných zákoutí.
Východní částí přírodního parku prochází červená turistická značka (z Hostivaře podél Hostivařské přehrady do Petrovic), zhruba po stejné trase vede též naučná stezka Povodím Botiče. Ta však zachází až k Toulcovu dvoru (kde neformálně navazuje na ministezku areálem Toulcova dvora) a má též odbočku na "Šance". Průchozí je i západní část údolí mezi Hostivaří a Záběhlicemi, avšak není nijak značená. Přirozeným centrem přírodního parku je Hostivař s dobrým autobusovým i tramvajovým spojením. Jako východisko však lze zvolit i Záběhlice, Petrovice, popřípadě Háje.

Fotogalerie

   
Hostivařská přehrada
Hostivařská přehrada
Hostivařská přehrada
Hostivařská přehrada
  Hostivařská přehrada  
  Hostivařská přehrada  
  Hostivařská přehrada  
  Hostivařská přehrada  
Hostivařský lesopark
Hostivařský lesopark
Hostivařský lesopark
Kozinec
  Hostivařský lesopark  
  Hostivařský lesopark  
  Hostivařský lesopark  
  Kozinec  
Meandry Botiče
Meandry Botiče
Meandry Botiče
retenční nádrž pod Jižním Městem
  Meandry Botiče  
  Meandry Botiče  
  Meandry Botiče  
  retenční nádrž pod Jižním Městem  
Album bylo naposled aktualizováno 28.1.06 0:25
Powered by JAlbum 6.1 and BluPlusPlus skin
 ·  copyright © 2005 Jan Chvátal  ·  chvataljan@seznam.cz  ·