Hlavní strana 
 Co jsou přírodní parky? 
 Legislativa 
 Historie 
 Tiskoviny 
 Odkazy 
 O autorech 
    
 PŘÍRODNÍ PARKY: 
  Říčanka  
  Botič - Milíčov  
  Radotínsko - Chuchelský háj  
  Šárka - Lysolaje  
  Draháň - Troja  
  Hostivař - Záběhlice  
  Rokytka  
  Modřanská rokle - Cholupice  
  Košíře - Motol 
  Klánovice - Čihadla  
  Prokopské a Dalejské údolí  
Tyto stránky vznikly
díky podpoře
hl. města Prahy
Přírodní park Rokytka
Vyhlášen: 1990 (vyhláškou č. 8/90 Sb. NVP)
Rozloha: 136,5 ha
Městské části/Katastrální území: Praha 22 (k.ú. Hájek), Praha - Kralovice (k.ú. Kralovice), Praha - Nedvězí (k.ú. Nedvězí)

Charakter území:
Přírodní park tvoří úzký pás podél toku Rokytky (více méně jen niva a přilehlé zalesněné svahy) od okraje Prahy po Koloděje. Z přírodovědného hlediska je nejcennější Mejto nad Nedvězím. Přírodní park zahrnuje i velmi významné historické lokality v okolí Kralovic (tvrz, slovanské hradiště) a drobnou přehradní nádrž "Na Markétě".

Zvláště chráněná území:
přírodní rezervace Mýto

Další přírodovědně zajímavá místa:
Dolnice, údolí Rokytky u Hájku

Památkově chráněné objekty:
památková zóna Královice, Kralovická tvrz, kostel sv. Markéty, hradiště Šance

Další historicky a kulturně zajímavá místa:
hráz rybníku Dolnice, Královický mlýn

Turistika:
Z turistického hlediska jsou na území přírodního parku jednoznačně dva dominantní body - okolí Královic a Mejto. Zatímco do Kralovic vás dovede červená turistická značka z Uhříněvsi do Koloděj, Mejto leží zcela mimo značené turistické trasy (a kdysi existující naučná stezka je již více méně zaniklá). Průchod podél Rokytky z Kralovic do Nedvězí je obtížný (cesty neudržované a zarostlé). Autobusy MHD se lze pohodlně dostat do Nedvězí, Kralovic i Koloděj.

Fotogalerie

   
Královická tvrz
Svatá Markéta
Rokyta v Mýtě
Mýto u Nedvězí
  Královická tvrz  
  Svatá Markéta  
  Rokyta v Mýtě  
  Mýto u Nedvězí  
Mýto u Nedvězí
Svatá Markéta
  Mýto u Nedvězí  
  Svatá Markéta  
Album bylo naposled aktualizováno 15.2.06 15:36
Powered by JAlbum 6.1 and BluPlusPlus skin
 ·  copyright © 2005 Jan Chvátal  ·  chvataljan@seznam.cz  ·