Hlavní strana 
 Co jsou přírodní parky? 
 Legislativa 
 Historie 
 Tiskoviny 
 Odkazy 
 O autorech 
    
 PŘÍRODNÍ PARKY: 
  Říčanka  
  Botič - Milíčov  
  Radotínsko - Chuchelský háj  
  Šárka - Lysolaje  
  Draháň - Troja  
  Hostivař - Záběhlice  
  Rokytka  
  Modřanská rokle - Cholupice  
  Košíře - Motol 
  Klánovice - Čihadla  
  Prokopské a Dalejské údolí  
Tyto stránky vznikly
díky podpoře
hl. města Prahy
Přírodní park Modřanská rokle - Cholupice
Vyhlášen: 1991 (vyhláškou č. 3/91 Sb. HMP)
Rozloha: 1707,5 ha
Městské části/Katastrální území: Praha 12 (k.ú. Cholupice, Komořany, Modřany, Točná), Praha - Libuš (k.ú. Libuš, Písnice), Praha - Zbraslav (k.ú. Zbraslav)

Charakter území:
Jádro přírodního parku, rozkládajícího se při jižní hranici Prahy, představuje typickou kulturní středočeskou krajinu s poli, drobnějšími lesíky, rybníčky a dosud poměrně zachovalými vesnicemi. Okrajové části jsou pak tvořeny zalesněnými strmými svahy a roklemi (Modřanská rokle, Břežanské údolí, Komořanská rokle). Ve své jihozápadní části zahrnuje přírodní park zalesněné návrší Šance s výraznými pozůstatky keltského opida. V oblasti se nalézá velké množství pramenů a studánek. Zatímco na severu a severozápadě přiléhá přírodní park k souvislé zástavbě sídlišť, na jihu a východě přechází v dosud více méně volnou krajinu (na jihu navazuje na přírodní park Střed Čech). Výrazným negativním zásahem však bude vybudování Pražského okruhu, který charakter venkovské krajiny jednoznačně naruší.

Zvláště chráněná území:
přírodní památka Modřanská rokle, přírodní památka Cholupická bažantnice, přírodní rezervace Šance

Památné stromy:
duby letní v Cholupické bažantnici, dva duby letní v Točné, dub letní u samoty Nouzov

Další přírodovědně zajímavá místa:
Komořanská rokle, vlhké louky U Safiny, remíz K Vrtilce, Vrtilka, vlhké louky u Cholupic

Památkově chráněné objekty:
boží muka v Písnici, hradiště Šance

Další historicky a kulturně zajímavá místa:
historické jádro Písnice s vodním mlýnem a několika usedlostmi, Chulupický dvůr, zvonička v Točné

Turistika:
Turistické značky jsou soustředěny v okolí Točné a Komořan (červená značka z Točné do Komořan, žlutá z Točné přes Šance na Závist, zelená z Komořan Komořanskou roklí přes Točnou do Břežanského údolí, žlutá z Komořan na Beránek). Díky řadě polních a lesních cest je však dobře průchozí celé území přírodního parku. Jako jednoznačně nejpřitažlivější turistický cíl lze označit vrch Šance s Keltskou naučnou stezkou (případně s pokračováním na protější Závist). Druhá naučná stezka v oblasti vede dolní částí Modřanského údolí. Mnohem hezčí je však horní část tohoto údolí od retenční nádrže směrem k Písnici a Chulupicům. Mnoho zajímavých míst lze najít též v lesích a roklích, spadajících směrem ke Komořanům.
Všechny vsi přírodního parku jsou napojeny na autobusy městské hromadné dopravy, po severní hraně Modřanské rokle jede též tramvaj.

Fotogalerie

   
bývalá studánka v Cholupické bažantnici
Cholupice
Cholupický dvůr
hájovna v Cholupické bažantnici
  bývalá studánka v Cholupické bažantnici  
  Cholupice  
  Cholupický dvůr  
  hájovna v Cholupické bažantnici  
lom v Modřanské rokli
Modřanský potok
mohutná babyka v Cholupické bažantnici
netradiční informační tabule v Písnici
  lom v Modřanském údolí  
  Modřanský potok  
  mohutná babyka v Cholupické bažantnici  
  netradiční informační tabule v Písnici  
NS Modřanskou roklí
Písnice
rokle pod Cholupickým vrchem
rybníček u Cholupic
  NS Modřanskou roklí  
  Písnice  
  rokle pod Cholupickým vrchem  
  rybníček u Cholupic  
studánka Pod školou
studánka V liščích děrách
studánka Štěpánka
u Cholupic
  studánka Pod školou  
  studánka V liščích děrách  
  studánka Štěpánka  
  u Cholupic  
zvonička v Točné
Čihadla
  zvonička v Točné  
  Čihadla  
Album bylo naposled aktualizováno 27.1.06 21:28
Powered by JAlbum 6.1 and BluPlusPlus skin
 ·  copyright © 2005 Jan Chvátal  ·  chvataljan@seznam.cz  ·