Hlavní strana 
 Co jsou přírodní parky? 
 Legislativa 
 Historie 
 Tiskoviny 
 Odkazy 
 O autorech 
    
 PŘÍRODNÍ PARKY: 
  Říčanka  
  Botič - Milíčov  
  Radotínsko - Chuchelský háj  
  Šárka - Lysolaje  
  Draháň - Troja  
  Hostivař - Záběhlice  
  Rokytka  
  Modřanská rokle - Cholupice  
  Košíře - Motol 
  Klánovice - Čihadla  
  Prokopské a Dalejské údolí  
Tyto stránky vznikly
díky podpoře
hl. města Prahy
Přírodní park Košíře - Motol
Vyhlášen: 1991 (vyhláškou č. 3/91 Sb. HMP)
Rozloha: 354,4 ha
Městské části/Katastrální území: Praha 5 (k.ú. Jinonice, Košíře, Motol), Praha 13 (k.ú. Stodůlky)

Charakter území:
Těžištěm tohoto přírodního parku jsou historické parky, zahrady a usedlosti v oblasti Motolského a Košířského údolí (za jeho pomyslné srdce lze považovat park na Cibulce). Zahrnuje též areál Motolského krematoria se hřbitovem, Motolské rybníky a golfové hřiště Motol. Dominantou území je tabulová hora Vidoule s výraznými pískovcovými výchozy a četnými prameniště. Přírodní park je takřka zcela obklopen zástavbou, přetínají ho dvě frekventované komunikace.

Zvláště chráněná území:
přírodní památka Kalvárie v Motole (jižní část), přírodní památka Motolský ordovik, přírodní památka Vidoule

Další přírodovědně zajímavá místa:
lesík pod Kalvárií, step nad Golfovým hřištěm, park Cibulka, ostroh Šalamounka

Památkově chráněné objekty:
kříž na Kalvárii, areál usedlosti Cibulka s parkem, zámecký vodovod na Vidouli, areál usedlosti Šmukýřka, areál usedlosti Bulovka se zahradou, areál usedlosti Turbová se zahradou, usedlost Šalamounka

Další historicky a kulturně zajímavá místa:
Motolské krematorium, bývalé vojenské cvičiště pod Kalvárií, Motolský pivovar, usedlost Božínka, usedlost Měchurka

Turistika:
Jedinou turistickou značkou v této oblasti je žlutá značka od usedlosti Šmukýřka po úbočí Vidoule a přes golfové hřiště k tramvaji v Motole. Nejzajímavější místa tohoto přírodního parku však leží mimo ni.
K vycházce lze v první řadě doporučit skalní ostroh Kalvárie a rozlehlý park Cibulka s řadou dochovaných (byť chátrajících) romantických stavbiček. Zajímavá je též návštěva hřbitova u Motolského krematoria s pietním pohřebištěm obětí komunismu, cesta podél skalních srázů Vidoule či toulání mezi usedlostmi v Košířském údolí. Ze severovýchodního úbočí Vidoule (na žluté značce) se otevírá velmi pěkný výhled na Prahu. Výhledy, vesměs však pouze na okolní zástavbu či lesní porosty, umožňuje též Kalvárie a vyhlídková věž na Cibulce.
Přírodní park je dostupný četnými autobusy a tramvajemi, především od stanice metra Anděl. Lze využít i vlak (stanice Praha - Cibulka, Praha - Stodůlky). Byť leží přírodní park více méně uprostřed města, je v něm poměrně obtížná orientace.

Fotogalerie

   
dub pod Vidoulí
jeskyně na Vidouli
Maltézský mlým + Kalvárie
Motolský ordovik
  dub pod Vidoulí  
  jeskyně na Vidouli  
  Maltézský mlým + Kalvárie  
  Motolský ordovik  
park Cibulka - mohutný dub
park Cibulka - poustevna
park Cibulka - studánka
park Cibulka - vyhlídková věž
  park Cibulka - mohutný dub  
  park Cibulka - poustevna  
  park Cibulka - studánka  
  park Cibulka - vyhlídková věž  
park Cibulka - Zeus
park Cibulka - Čínský altánek
park Cibulka při pohledu z vyhlídkové věže
pomník obětem komunismu v areálu Motolského krematoria
  park Cibulka - Zeus  
  park Cibulka - Čínský altánek  
  park Cibulka při pohledu z vyhlídkové věže  
  pomník obětem komunismu v areálu Motolského krematoria  
propust pod železniční tratí
Kalvárie
skály pod Vidoulí
skály pod Vidoulí
  propust pod železniční tratí  
  Kalvárie  
  skály pod Vidoulí  
  skály pod Vidoulí  
Album bylo naposled aktualizováno 15.2.06 15:58
Powered by JAlbum 6.1 and BluPlusPlus skin
 ·  copyright © 2005 Jan Chvátal  ·  chvataljan@seznam.cz  ·