Hlavní strana 
 Co jsou přírodní parky? 
 Legislativa 
 Historie 
 Tiskoviny 
 Odkazy 
 O autorech 
    
 PŘÍRODNÍ PARKY: 
  Říčanka  
  Botič - Milíčov  
  Radotínsko - Chuchelský háj  
  Šárka - Lysolaje  
  Draháň - Troja  
  Hostivař - Záběhlice  
  Rokytka  
  Modřanská rokle - Cholupice  
  Košíře - Motol 
  Klánovice - Čihadla  
  Prokopské a Dalejské údolí  
Tyto stránky vznikly
díky podpoře
hl. města Prahy
Přírodní park Klánovice - Čihadla
Vyhlášen: 1991 (vyhláškou č. 3/91 Sb. HMP)
Rozloha: 2222,8 ha
Městské části/Katastrální území: Praha 14 (k.ú. Hostavice, Kyje), Praha 20 (k.ú. Horní Počernice), Praha 21 (k.ú. Újezd nad Lesy), Praha - Běchovice (k.ú. Běchovice), Praha - Dolní Počernice (k.ú. Dolní Počernice), Praha - Klánovice (k.ú. Klánovice)

Charakter území:
Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických lesů (pokračující i mimo hranice Prahy a přírodního parku) s relikty několika zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj, osou východní části je Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky. Charakterem jde o značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných mokřadních lokalit (vesměs dosud nechráněných - některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských přírodních parků největší podíl zastavěných území (celé Klánovice, Hostavice, velká část Újezdu nad Lesy, Dolních Počernic a Kyjí). Přírodní park byl velmi narušen vybudováním tzv. Východní spojky, která ho přetíná napříč. Jediný z pražských přírodních parků, který leží částečně v povodí Labe.

Zvláště chráněná území:
přírodní rezervace Cyrilov, přírodní rezervace Klánovický les, přírodní památka Xaverovský háj, přírodní památka Počernický rybník, přírodní rezervace V pískovně

Památné stromy:
dub letní v Klánovicích, dub letní v Dolních Počernicích, dub letní ve Farské ulici, dub letní na návsi v Hostavicích

Další přírodovědně zajímavá místa:
vlhké louky u Blatova, vlhké louky u Xaverova, Svépravické rybníky, Kyjský rybník

Památkově chráněné objekty:
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích, areál zámku s parkem, mlýnem a pivovarem v Dolních Počernicích, areál kostela sv. Bartoloměje s farou v Kyjích

Další historicky a kulturně zajímavá místa:
zaniklá středověká ves Lhotka (bez terénních stop), zaniklá středověká ves Žák, vily v Klánovicích, tvrziště Slavětice, Nový Dvůr, zvonička v Blatově, valy v Xaverovském háji, zámeček v Hostavicích, zvonička v Hostavicích

Turistika:
Klánovické lesy jsou tradičním vycházkovým místem s hustou sítí cest (včetně turisticky značených stezek a cyklotras), s okružní naučnou stezkou, s dětským hřištěm a řadou odpočívadel. Z turistického hlediska stojí za pozornost kromě zajímavých přírodních scenérií (březové hájky, mokřady, lesní rybníčky) zejména pozůstatky zaniklých středověkých vesnic.
Modrá turistická značka spojuje Klánovické lesy s Xaverovským hájem a nádražím Praha - Běchovice, od ní se odpojující žlutá nás pak dovede do Dolních Počernic, které jsou též vděčným místem k návštěvě. Lze zde obdivovat pěkný zámecký park, rozlehlý Počernický rybník s hrází lemovanou bizarními lípami, kostel či třeba zajímavý mlýn...
V západní části přírodního parku, kam již žádné turistické značky nevedou, stojí za pozornost především lokalita V pískovně (s přilehlým rybníkem Martiňák) a románský kostel sv. Bartoloměje v Kyjích. Příjemným místem jsou též Hostavice.
Ideálním dopravním prostředkem pro návštěvu tohoto přírodního parku je vlak (trať Praha - Kolín), stavící v Kyjích, Dolních Počernicích, Běchovicích a Klánovicích. Použít lze samozřejmě i některý z mnoha autobusů MHD a dostupný je poměrně dobře dokonce i od metra Černý Most.

Fotogalerie

   
bizarní vrba u Blatova
Blatov
Klánovický les
mokřad v Klánovickém lese
  bizarní vrba u Blatova  
  Blatov  
  Klánovický les  
  mokřad v Klánovickém lese  
NS Klánovickým lesem
rybník v Blatově
studánka v Klánovickém lese
v Klánovickém lese
  NS Klánovickým lesem  
  rybník v Blatově  
  studánka v Klánovickém lese  
  v Klánovickém lese  
zvonička v Blatově
v Klánovickém lese
V pískovně
V pískovně
  zvonička v Blatově  
  v Klánovickém lese  
  V pískovně  
  V pískovně  
Album bylo naposled aktualizováno 15.2.06 16:07
Powered by JAlbum 6.1 and BluPlusPlus skin
 ·  copyright © 2005 Jan Chvátal  ·  chvataljan@seznam.cz  ·