Hlavní strana 
 Co jsou přírodní parky? 
 Legislativa 
 Historie 
 Tiskoviny 
 Odkazy 
 O autorech 
    
 PŘÍRODNÍ PARKY: 
  Říčanka  
  Botič - Milíčov  
  Radotínsko - Chuchelský háj  
  Šárka - Lysolaje  
  Draháň - Troja  
  Hostivař - Záběhlice  
  Rokytka  
  Modřanská rokle - Cholupice  
  Košíře - Motol 
  Klánovice - Čihadla  
  Prokopské a Dalejské údolí  
Tyto stránky vznikly
díky podpoře
hl. města Prahy
Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí
Vyhlášen: 1993 (vyhláškou č. 7/93 Sb. HMP)
Rozloha: 652,5 ha
Městské části/Katastrální území: Praha 5 (k.ú. Hlubočepy, Jinonice, Radlice, Smíchov), Praha 13 (k.ú. Jinonice, Stodůlky), Praha - Řeporyje (k.ú. Řeporyje), Praha - Slivenec (k.ú. Holyně)

Charakter území:
Krasová oblast v jihozápadní části Prahy, v podstatě nejsevernější výběžek Českého krasu. Pozoruhodný komplex přírodovědecky cenných ekosystémů, zejména však území mezinárodního významu z hlediska geologie (množství významných geologických profilů). Na území přírodního parku též řada zajímavých památek na těžbu vápence a dvě významné archeologické lokalty. Kromě vlastního údolí Dalejského a Prokopského potoka mezi Řeporyjemi, Jinonicemi a Hlubočepy zahrnuje i výčiny tzv. Dívčích hradů nad Zlíchovem. Údolím prochází lokální železniční trať, druhá lemuje úbočí Dívčích hradů. Přírodní park je sevřen mezi sídliště Barrandov a Velká Ohrada, dosud si však uchovává i kontakt s volnou krajinou. problémem je dosud činný lom Vokounka u Řeporyj a devastace řady objektů v údolí.

Zvláště chráněná území:
národní přírodní památka Požáry, národní přírodní památka Dalejský profil, národní přírodní památka U Nového mlýna, přírodní památka Opatřilka - Červený lom, přírodní rezervace Prokopské údolí, přírodní památka Ctirad

Další přírodovědně zajímavá místa:
lom V rokli, Dobrá voda, Svatoprokopský lom Památkově chráněné objekty: statek č. 2 v Klukovicích, Horův mlýn, Butovické hradiště, továrna Hydroxygen, zříceniny hradu Děvín

Další historicky a kulturně zajímavá místa:
památky na těžbu v Dalejském údolí, zříceniny Trunečkova mlýna, Nový mlýn pod Holyní, kříž na Svatoprokopské skále, památky na těžbu v Svatoprokopském lomu, Pražský Semmering

Turistika:
Celý prostor přírodního parku je vděčným (a často využívaným) turistickým cílem. K nejpůsobivějším partiím patří centrální část Prokopského údolí kolem bývalého koupaliště a nad ním položeným Butovickým hradištěm, Hlubočepské jezírko, soustava lomů a dopravních tunelů u Řeporyj nebo výšiny nad Zlíchovem s pozůstatky hradu Děvína. Butovické hradiště a Děvín, stejně jako některé další vrcholy nad Hlubočepy a Zlíchovem (Ctirad, Vysoká) jsou vynikajícími vyhlídkovými body s nádhernými a neobvyklými pohledy (nejen) na Prahu. Přírodním parkem procházejí tři turistické značené cesty (zelená z Řeporyj horní částí Dalejského údolí do Nové vsi a kolem Hemerových skal do Butovic, žlutá z Butovic přes Butovické hradiště a Dalejský háj do Hlubočep a modrá ze Zlíchova Prokopským údolím a dolní částí Dalejského údolí do Klukovic) a dvě vzájemně na sebe navazující naučné stezky (Řeporyje - Hlubočepy a Přes Butovické hradiště). Mimo značené cesty zůstávají výšiny Dívčích hradů.
Nejen jako dopravní prostředek, ale i jako turistickou atrakci lze považovat zdejší železniční tratě - trať Smíchov - Řeporyje - Rudná vedoucí údolím (zastávky Praha - Hlubočepy, Praha - Holyně, případně Praha - Řeporyje) a tzv. Pražský Semmering překračující Hlubočepy po dvou vysokých viaduktech a následně následně se prodírající skalními zářezy na úbočí Dívčích hradů. Na Barrandovské sídliště jezdí tramvaj, využít lze též trasy "B" metra (turistické značky od stanice Jinonice, snadný přístup též ze stanic Radlická a Nové Butovice). A samozřejmě četné autobusové spoje do všech přilehlých aglomerací.

Fotogalerie

   
Butovické hradiště - vnější val
Butovické hradiště
hlavaté vrby v Dalejském údolí
Hlubočepské jezírko
  Butovické hradiště - vnější val  
  Butovické hradiště  
  hlavaté vrby v Dalejském údolí  
  Hlubočepské jezírko  
Hlubočepské jezírko
Hlubočepy + viadukt pražského semmeringu
jeden z tunelů v Dalejském údolí
Klukovická jeskyně
  Hlubočepské jezírko  
  Hlubočepy + viadukt pražského semmeringu  
  jeden z tunelů v Dalejském údolí  
  Klukovická jeskyně  
lom Vokounka
Naučná stezka přes Butovické hradiště
obnovený kříž na Prokopské skále
pod Placatou skálou
  lom Vokounka  
  Naučná stezka přes Butovické hradiště  
  obnovený kříž na Prokopské skále  
  pod Placatou skálou  
skalní mozaika na tzv. Ostruze
skály Nad koupalištěm
studánka Dobrá voda
studánka Krajcperk
  skalní mozaika na tzv. Ostruze  
  skály Nad koupalištěm  
  studánka Dobrá voda  
  studánka Krajcperk  
u Prokopské studánky
v Dalejském údolí pod Holyní
v Prokopském údolí
výhled na Prokopskou skálu
  u Prokopské studánky  
  v Dalejském údolí pod Holyní  
  v Prokopském údolí  
  výhled na Prokopskou skálu  
zříceniny Trunečkova mlýna
útesy pod Vysokou
Červený lom
železnice Dalejským údolím
  zříceniny Trunečkova mlýna  
  útesy pod Vysokou  
  Červený lom  
  železnice Dalejským údolím  
vstupní tunel do lomu Požáry
Vysoká + Hlubočepy s železničním viaduktem
Děvín
  vstupní tunel do lomu Požáry  
  Vysoká + Hlubočepy s železničním viaduktem  
  Děvín  
Album bylo naposled aktualizováno 15.2.06 16:19
Powered by JAlbum 6.1 and BluPlusPlus skin
 ·  copyright © 2005 Jan Chvátal  ·  chvataljan@seznam.cz  ·