Hlavní strana 
 Co jsou přírodní parky? 
 Legislativa 
 Historie 
 Tiskoviny 
 Odkazy 
 O autorech 
    
 PŘÍRODNÍ PARKY: 
  Říčanka  
  Botič - Milíčov  
  Radotínsko - Chuchelský háj  
  Šárka - Lysolaje  
  Draháň - Troja  
  Hostivař - Záběhlice  
  Rokytka  
  Modřanská rokle - Cholupice  
  Košíře - Motol 
  Klánovice - Čihadla  
  Prokopské a Dalejské údolí  
Tyto stránky vznikly
díky podpoře
hl. města Prahy
Tiskoviny o přírodních parcích


U příležitosti 20. výročí vyhlášení prvních přírodních parků v Praze byl vydán informační leták o pražských přírodních parcích a sada 11 barevných pohlednic jednotlivých přírodních parků. Materiály jsou k dispozici v kanceláři Základní organizaci ČSOP "Botič - Rokytka", Moskevská 4, Praha 10 každé pondělí od 17.00 do 18.00 hod (mimo prázdnin) a na veřejných akcích organizace .Řadu zajímavých informací o přírodních parcích i dalších cenných přírodních lokalit v Praze naleznete v publikacích Chráněná území ČR XII. - Praha (Jarmila Kubíková, Vojen Ložek, Pavel Špryňar a kol. - vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno v roce 2005), případně starší Chráněná území ČR 2 - Praha (Jan Němec, Vojen Ložek a kol. - vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Praze 1997) ·  copyright © 2005 Jan Chvátal  ·  chvataljan@seznam.cz  ·